Αντιφασιστικό Αφιέρωμα στη Λέσχη Αναιρέσεις Θεσσαλονίκης