Νοέ 19

Marx_lab v1.2: Ιστορικός υλισμός

Σε συνέχεια των προηγούμενων συναντήσεων αναζητούμε τη φιλοσοφική συμβολή του Μαρξ. Κλείνουμε την ενότητα για τη φιλοσοφική σκέψη του θεμελιωτή του επιστημονικού ...