Νοέ 19

Marx_lab v1.2: Ιστορικός υλισμός

Σε συνέχεια των προηγούμενων συναντήσεων αναζητούμε τη φιλοσοφική συμβολή του Μαρξ. Κλείνουμε την ενότητα για τη φιλοσοφική σκέψη του θεμελιωτή του επιστημονικού ...
Νοέ 05

Marx_Lab: Ο Μαρξ ως Φιλόσοφος

Στα πλαίσια των 200 χρόνων από την γέννηση του Μαρξ, το μαρξιστικό εργαστήρι στη λέσχη Αναιρέσεις προετοιμάζει έναν ευρύτερο κύκλο συζητήσεων γύρω από βασικά έργα, με ...
← Παλαιότερα... Νεότερα... →