Αναιρέσεις 2015 – Εκδήλωση: «Βάρκιζα Τέλος! Το μήνυμα του Άρη τότε και τώρα»