Η αναγκαιότητα και η δυνατότητα κομμουνιστικής οργάνωσης νεολαίας

Να ξεχαρβαλώσουμε τις σπείρες του ιστορικού χρόνου! Να κάνουμε εφικτό αυτό που θεωρείται ανέφικτο!