Αναιρέσεις #35: Αφιέρωμα στην Κομμουνιστική Οργάνωση Νεολαίας