Συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης για τους πρόσφυγες

Refugees welcome! Η Λέσχη Αναιρέσεις σε μια προσπάθεια να δείξει έμπρακτα την αλληλεγγύη της στους πρόσφυγες, οργανώνει συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης, με βάση τον κατάλογο της κατάληψης της Νοταρά.