Ένα σύντομο αφιέρωμα στην μνήμη του Istvan Meszaros